หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓,๖๐๐๐บีทียู พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง (ห้องสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รุ่น ส่วนของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการขุดลอกเหมือง สายวัดหนองกี่ - ห้วยยัดใส้(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการขุดลอกเหมือง สายวัดหนองกี่ - ห้วยยัดใส้(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำเหมืองธารสดึง หมู่ที่ ๔ บ้านวังหิน ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๒ ชุด บริเวณสำนักงานตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2